Mastegador de Crooners (2008)

Mastegador de Crooners (2008)

una improvització audiovisual que intenta tornar a la vida a crooners morts, reinterpretant samples de vells shows de TV. Per aquesta tasca s’ usa el Mastegador de Crooners, un instrument audiovisual amb interficie interactiva que actua a mode de ..mmm… instrument musical? medium per a comunicar-se amb crooners morto? batidora de video-samples?