Concert de fi de curs a Phonos

El passat dijous 5 de juny a les 19:30 vam oferir un concert de fi de curs a l’Espai Polivalent de la UPF. Hi vam presentar els darrers treballs amb la nostra plataforma d’algorísmica col·lectiva, el HUB.

Com a novetat, en aquesta sessió cada membre de l’orquestra ha desenvolupat software propi que s’insereix en la xarxa col·lectiva rebent i enviant dades i també sonificant l’activitat pròpia amb sintetitzadors analògics o emulacions de sintetitzadors analògics (concretament, quatre Korgs diversos i un petit aparell analògic “desconegut”), obtenint una característica sonoritat vintage.

El resultat és un ensemble cambrístic que pot fluctuar entre les improvisacions lliures altament desacoblades o interaccions molt estretes que originen comportaments coherents i sincronitzats entre tots els intèrprets.

Front: Enric's SC patch communicating with the HUB. Back: the HUB activity monitor.

Front: Enric’s SC patch communicating with the HUB. Back: the HUB activity monitor.

En el fons de la imatge podeu veure la pantalla de feedback del HUB. És una aplicació OpenFrameworks que monitoritza la instanciació dinàmica de nodes i connexions en el nucli del HUB (implementat en PureData) així com el tràfic de dades i la connexió amb els proxies cap als músics, en icones amb la imatge de cadascú.

Entre les topologies interessants que vam explorar, cal esmentar la injecció de dades gesturals en bucles retroalimentats, creant textures contrapuntístiques, els drones lliurement modulats pels músics rebent tots un patró d’un patch del HUB, textures mixtes entre els sintes físics controlats pels patches dels músics i sintes controlats pel HUB, i algun fabulós patch que generava comportaments inconsistents o clarament defectuosos però que ens va agradar tant que el vam incloure al llarg de la peça.