Assaig VCLONER fí de curs

VCLONER

Es tracta d’ un sampler/loopstation audiovisual. Es captura Audio/Video a temps real i es manipulen els samples amb una interfície o remotament amb controladors externs via ethernet.

El gestor d’ Àudio i control està fet amb max/msp i el video en C++ (amb Playmodes)

L’ esquema d’ una sessió podria ser aquest:

I una Demo, experimentant amb samplejar vinils ratllats: