Light Scratch (2012)

Light Scratch (2012)

Variations II (1961), de John Cage, en una adaptació per ensemble de laptops d’en William Brent. Aquesta és una obra a mig camí del determinisme absolut i l’atzar, si és que pot haver-hi terme mig! Un exemple extrem d’abstracció notacional i composicional. L’intèrpret es crea la partitura sobreposant línies i cercles. Traçant perpendiculars s’obtenen els diversos paràmetres de la partitura. Així és com, per exemple,David Tudor va oferir-ne la primícia per piano amplificat. En el nostre cas, cada intèrpret dissenya un patró gràfic rere l’altre i, un cop n’hi ha suficients, es generen les partitures que disparen de forma simultània i es visualitzen en pantalla.