In C (Terry Riley)  (2012)

In C (Terry Riley) (2012)

una versió de In C (1964) de Terry Riley, considerada la primera obra minimalista de la història. Escrita per un nombre qualsevol d’instruments qualssevol, l’Orquestra al ple la interpretarà amb un timbre sintètic simple i homogeni perquè pugueu apreciar millor els efectes de desfasament i heterofonia que es van produint mentre cada músic va avançant pels patrons de la partitura.