workshop Baby Laptop Orchestra

workshop Baby Laptop Orchestra

Objectius

L’objectiu del taller és triple: Estimular l’activitat psicomotriu en la interacció amb els ordinadors, estimular la col·laboració i interacció entre nens i proveïr un entorn exploratori que estimuli el joc i la creativitat a través del so i la música, emprant tecnologies digitals. Per a acomplir aquests objectius proposem un seguit d’activitats que combinen diverses tipologies d’arts plàstiques amb la música, oferint al nen una veritable experiència multisensorial.

Per a molts nens és possible que aquest sigui llur primer contacte amb la música electrònica i les tecnologies musicals, per això hem partit d’uns referents que siguin familars per ells. S’utilitzen categories (formes, colors) i accions (col·locar, moure, pintar, dibuixar) que no han de requerir un aprenentatge específic. D’aquesta manera es poden centrar en el resultat sonor de llurs accions, en un entorn d’experimentació col·lectiva de catàcter lúdic.

Tots els instruments fan ús d’interfícies tangibles ergonòmiques que requereixen la participació d’habilitats motrius bàsiques. No requereixen – encara que si se’n fa ús el resultat millora- d’un control i precisió elevats com amb els instruments musicals tradicionals, i la corba d’aprenentatge és mínima.

Descripció

Al taller es presenta una mini-orquestra d’ instruments desenvolupats a mida, dissenyats a cavall de la música i les arts plàstiques. Els diferents instruments ofereixen interfícies que,  tot estimulant la sociabilització i la mobilització d’aptituds psicomotrius bàsiques, pretenen reforçar l’aprenentatge, reconeixement i reproducció de patrons sonors.

L’usuari podrà “construir” o “inventar” l’ instrument i tocar amb ell de forma intuïtiva. Podrà dibuixar, moldejar amb materials conductors, pintar, o retallar els seus propis controls, que automàticament es convertiran en interactius: un software interpretarà els controls i quan l’ usuari els toqui amb els dits, donarà ordres a l’ instrument per a que soni en conseqüència.

Alguns instruments funcionen pintant-hi al damunt, posant-hi objectes de colors o retallant-los de cartulina. Una càmera zenital captura la imatge i un software processa les imatges i, d’ acord amb certs paràmetres, com el típus de tècnica utilitzada (pintura, dibuix a rotulador, cartulina retallada,..), el color o l’ amplada de la figura, les converteix en música.

En d’ altres s’ usaran materials moldejables o objectes conductors, i el tancament d’un circuit amb el dit provocarà la reacció musical..

Per tal que la combinació dels diferents instruments combinats resulti harmònica (recordem que són nens tenint les seves primeres experiències musicals) i per tal que els instrumentistes tinguin la màxima percepció possible de que estan tocant junts, els instruments estan inter-connectats per xarxa, de forma que puguin actuar conjuntament, com una orquestra.

Compartiran un beat comú i els suggeriments harmònics i d’ intensitat d’un instrument es transmetrà als instruments dels altres.

Descripció d’ alguns instruments:

Tocata

Un tocadiscs corrent amb un disc forrat de Velleda, on s’ hi

poden posar objectes al damunt, s’ hi pot dibuixar i pintar.

Una càmera detecta colors i formes, gruixos, distància a l’ eix….i el fa sonar en conseqüència.

Com gira mecànicament serà el nostre generador de beat. Els altres instruments rebran (per xarxa) el beat d’ aquest.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aZIDSG1PTJA

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Fbe-Kj5piV4

Pels més petits, s’ aprofitarà el gir del disc per a que experimentin fent figures o cercles de colors sobre el disc i generin  textures sonores alhora que visuals.

També podran experimentar posant objectes al damunt del disc, per exemple el que duguin a les butxaques, i escoltant “com sonen”.

Seqüenciador d’ objectes de colors

Una superfície qualsevol es divideix en quadrants (o steps). Un detector va llegint seqüencialment si troba objectes en cada un dels quadrants. Segons el color dels objectes que troba es genera un patró de notes.

La mateixa taula és la partitura.

http://www.youtube.com/watch?v=5EelctDV0Jg&feature=plcp

Pels més petits, poc interessats en les combinacions harmòniques, les formes d’ animals dispararan samples amb els sons dels animals en qüestió.

Interface de cartó (o pintada)

Els controls que l’ usuari inventi, retalli, pinti o dibuixi sobre un paper es converteixen automàticament en controls reactius que fan sonar un sintetitzador. El software captura automaticament el que l’ usuari suggereix i ho mapeja com a controlador del so. Un dispositiu Kinect detecta quan els dits toquen els controls dibuixats o retallats i modifica l’ audio en conseqüència, convertint el paper en una touch screen.

Piano de cartró

Similar a l’ anterior, en aquest cas es tracta d’ un piano polifònic. Un cop retallat i col.locat sobre la taula, el software s’ encarregarà de fer-lo sonar quan detecti que l’ usuari hi posa els dits al damunt.

un exemple:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aZIDSG1PTJA

Instruments fets amb objectes conductors

S’utilitzen materials conductors com a controladors d’ un instrument. Els objectes es connecten a uns ànodes i l’ usuari tanca el circuit quan els toca amb els dits, disparant notes. Es poden utilitzar  materials plàstics elàstics, plastilina, gots d’ aigua, verdures, coberts, ….

http://www.youtube.com/watch?v=YfwrbQLs5PM&feature=youtu.be

Els més petits es podran entretenir fent sonar sons màgics quan toguin objectes quotidiants (fruites, una cullera, una clau,…)

Catifa bateria-ballarina

Quan la trapitjes dispara samples. Ideal per generar ritmes “ballant” al damunt, tot i que també s’ hi poden mapejar notes o acords.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1umlP9fujEc

Plantejament tècnic

Les tecnologies emprades seran el màxim transparents als usuaris: captura i anàlisi d’imatges o captació gestual amb sensors. Els nens poden concentrar-se en la interacció plàstico-visual-auditiva sense haver-se de relacionar de forma directa amb la tecnologia que hi ha al darrera. En funció de l’edat dels grups, aquest plantejament pot suggerir als nens sorprenents associacions màgiques (per nens petits) o bé despertar-los l’interès més científico-tecnològic (12 anys o més grans) explicant de forma breu la tecnologia subjacent.

Posarem a disposició dels nens rotuladors “esborrables” (tipus velleda), pintures, cartulina i elements retallables, materials plàstics moldejables i objectes de colors.

El software d’ interpretació de formes i colors està fet en C++ (openframeworks) utilitzant la llibreria openCV. Pels objectes conductors utilitzarem la placa de makeymakey. El so dels instruments està programat sota Puredata i Max/Msp. Els diferents instruments es comuniquen entre sí per mitjà d’ una xarxa LAN, via OSC.

Requeriments tècnics

 • 6 altaveus dedicats, 1 per instrument, de volum regulable (per connectar directament un portàtil)

 • Uns 10 endolls

 • Taula llarga o 6 taules individuals amb capacitat per a una cartulina din-A3 i un espai equivalent per treballar (retallar, deixar objectes,…)

 • Un petit espai per rentar-se les mans.

La resta de material (làptops, tocadiscs, càmeres PS3eye, làmpares petites, material de papereria, router o switch ethernet,..) anirà a càrrec nostre.

Pla de treball:

nombre màxim de participants: 12 per sessió (2 per instrument)

edat mínima: 6 anys

Duració aproximada : 1h 15min

Es distribuïrà els participants per edats en instruments segons la seva complexitat (els més petits als instruments més senzills)

Algunes de les sessions poden ser exclusives per franges d’ edat (pels més petits, pels més grans, …)

Pla general de la sessió

 • presentació del taller i els instruments (5min)

 • pràctica individual i en petits grups monitoritzada. Exploració lliure i guiada de cada instrument (35min)

 • -mprovisació dirigida / soundpainting (35min):

  • aprendre els gestos de direcció

  • aspectes actitudinals: escoltar-se uns als altres, seguir el director

  • muntatge de l’obra, assaig general i “concert”