El Nuvolet (2011)

El Nuvolet (2011)

Aquest nou instrument audiovisual permet, per mitjà de la detecció de l’ esquelet feta amb Kinect, la navegació gestual per núvols sonors.
 Ha estat desenvolupat per al concert de Sons del Sud, en col.laboració amb l’ institut Goethe.

Els tres escriptors (Judith Kuckart per Barcelona, Nora Gomringer per Gènova i Juli Zeh per Lisboa) van utilitzar els paisatges sonors com a única font d’inspiració a l’hora de crear els textos que, traduïts respectivament al català, italià i portuguès, van ser enregistrats per actors professionals. Les seves veus, juntament amb els sons de les ciutats, formen la base sonora sobre la qual la part musical de cada Hörspiele es desenvolupa. D’aquesta manera, els sons que van arribar des del sud a Alemanya, han tornat al sud en forma de text que es transforma, altra vegada, en so i en música.