Table’s Clear (Paul Lansky, 2010)

Table’s Clear (Paul Lansky, 2010)

una versió lliure de la colorista Table’s Clear, de Paul Lansky, que amablement ens ha fet arribar els materials per a aquesta recreació distribuida i en temps real de la seva obra