VCloner (2010)

VCloner (2010)

Es tracta d’ un sampler/loopstation audiovisual. Es captura Audio/Video a temps real i es manipulen els samples amb una interfície o remotament amb controladors externs via ethernet. El gestor d’ Àudio i control està fet amb max/msp i el video en C++ (amb Playmodes)